Søborg Slotsruin.

Søborg var en af middelalderens stærke Kongeborge.

Borgen er grundlagt i første halvdel af 1100 tallet, og menes udbygget til en ringborg af
Ærkebiskop Eskild omkring år 1160, der findes dog ingen konkrete beviser for dette.

Få år efter erobrede Valdemar Den Store Borgen, som siden blev udvidet af flere omgange.
Borgen blev opgivet efter omvæltningerne i forbindelse med reformationen og Grevens Fejde, hvorefter den lå
som ruin og stenbrud. Sten herfra blev bl.a. brugt til opførelse af Kronborg slot.

Menu

Copyright©bettina1.dk