Gurre Slotsruin.

Gurre Slot lå i middelalderen på en holm i Gurre sø.
 Kampestenstårnet i borgens midte udgør den ældste del af anlægget og er sandsynligvis opført i sidste halvdel af 1100-tallet.
Ringmuren med de fire hjørnetårne er bygget af Valdemar Atterdag i midten af 1300-tallet.
Borgen fungerede frem til begyndelsen af 1500-tallet, hvor den formentlig blev ødelagt under Grevens fejde.
 I tiden herefter benyttes Gurre som stenbrud, hvorfra materialer bl.a. benyttes til opbygningen af Kronborg.

Kong Valdemar Atterdag døde på Gurre Slot i 1375,
 og det siges at han hver nat rider rundt i egnen med sit vilde jagtselskab, og man skal huske at åbne alle porte og led.
Sagnet fortæller, at det er Guds straf for kongens bemærkning:
 ”Lad blot Gud bevare sit Himmerige, hvis jeg kan beholde mit elskede Gurre”.

Menu

Copyright©bettina1.dk