Vinderød Kirke.

Den nuværende kirke er bygget i 1883, men der har
både været en middelalder kirke  og den Clasenske gravkirke
i årene 1795- 1883, hvoraf Johan Fredrik Classens gravkapel
er bevaret fra den opførte kirke i 1795.

Menu

Copyright©bettina1.dk