Army Girl.


Karins Originale Tutorials.

Materialet kan hentes Her.

 

vlag1 karin, vlag2 karin og vlag3 karin skal i Selections mappen.
 
Filter der skal bruges:
Flaming Pear- Organic edges.
VM Distortion.
 
1. Åben et nyt Image 400 x 400.
    Sæt din forgrund til #5a6360 og din baggrund til #e4c894
    Sæt forgrund ril gradient med disse indstillinger:
      Flood Fill med gradienten.
 
2. Effect- Plugins- VM Distortion- Vision Impossible med disse indstillinger:
Effect- Plugins- Flaming Pear- Organic Edges med disse indstillinger:
 
3. New Raster Layer.
    Flood Fill med gradienten.
    Effect- Plugins- VM Distortion- Sausage med disse indstillinger:
     sæt Opacity til 30.
    Layers- Duplikere.
    Image- Mirro.
    Merge- Merge All.
 
4. New Raster Layer.
    Selections- Load/Save- Load selection From Disk. Find vlag1karin. Tryk ok.
    Flood Fill med hvid.
    Selections- Select None.
 
5. New Raster Layer.
    Selections- Load/Save- Load Selection From Disk. Find vlagkarin2. Tryk ok.
    Flood Fill med rød.
    Selections- Select None.
 
6. New Raster Layer.
    Selections- Load/Save- Load Selection From Disk. Find vlagkarin3. Tryk ok.
    Flood Fill med blå.
    Åben din dame tube.
    Aktiver din Selection Tool. Vælg Lasso/Freehand. Feather skal stå på 25.
    Lav en Selection rundt om damen hoved.
    Edit- Copy.
    Edit- Past in to selection på arbejdsbillede.
    Image- Mirro.
    Selections- Select None.
 
7. Luk Baggrunds Layer. Stil dig på en af de andre.
   Merge. Merge- Visible.
   Sæt Opacity ti 50 over i Layer paletten.
   Åben Baggrunden igen.
   Flyt flaget op i venstre hjørne. Se Færdige.
   Duplikerer.
   Image- Mirro.
   Sæt den andet flag som færdige billed.
   Sæt blend Mode til Luminance (L)
 
8. Aktiver Baggrunds Layer.
     Effect- Image Effect- Page Curl med disse indstillinger:
Gentag Page Curl med disse indstillinger:
 
9. Tilbage til din tube.
     selection None.
     Edit- Copy.
     Edit- Past as New Layer på dit arbejdsbillede.
     Sæt den ned i venstre hjørne. Se Færdige.
     Layer- Arrange- Move Down.
     Duplikere dette Layer.
     Sæt Opacity til 20.
     Ryk den op i højre hjørne. se færdige.
 
10. Åben Stjerne tuben.
      Edit- Copy.
      Edit- Past as New Layer på arbejdsbillede.
      Sæt den som færdig billed.
      Sæt Blend Mode til Luminance (L).
 
11. Merge- Merge All.
 
12. Sæt igen din forgrundsfarve til den mørke og baggrund til lys i farve paletten. Vælg Text Tool med disse indstillinger:
     Skriv Army Girl og sæt det som færdige billede.
       Effect- 3D Effect- Drop Shadow med disse indstillinger:
Byt farverne tilbage og luk for forgrunden.
       Skriv dit navn.
 
13. Image- Add Border.
      2 pix med den mørke farve.
 
Gem som JPEG.
 
Thanks To Karin.
 
Translatet By Bettina D.04.10.2007.

Menu

Copyright©bettina1.dk