I'm what I'm.


Gerdas Originale Tutorials Her.

Materialet kan hentes Her.
 

brushvrouwhoed, wljsquares14 001 og wljsquares skal i Brush mappen.
 
L&kframe2 skal i Present Sharps mappen.
 
Filter der skal bruges:
Unlimited 2.0.
 
1. New Image 500 x 350.
 
2. Sæt forgrunds farven til #59506d og baggrunden til #ffe8eb.
    Sæt forgrunden til Gradient med disse indstillinger:
    Flood Fill med Gradienten.
    Adjust- Blur- Gaussian Blur: 16.
 
3. New Raster Layer.
    Aktiver Present Sharps Tool.
    Find L&Kframes2.
    Luk din baggrunds farve.
    Træk fra venstre hjørne og ned til højre hjørne, så det fylder hele billede.
 
4. Aktiver Magic Wand.
    Select som her:
  Flood Fill med Gradienten.
 
5. Effect- Texture Effect- Blinds med disse indstillinger:
   Effect- 3D Effect- InnerBevel med disse indstillinger:
   Selections- Select None.
 
6. Sæt forgrunden til sort.
    Aktiver Magic Wand.
    Select den store firkant til højre.
    Selections- Modify- Expand 3.
    New Raster Layer.
 
7. Aktiver Brush Tool.
    Find brushvrouwhoed.
    Tryk en gang med den sorte farve i firkanten. Se færdige.
    Selections- Select None.
    Luk dette Layer.
   Stå på en af de andre.
   Merge- Merge Visible.
   Åben Brush Layeret igen.
 
8. På det Mergede Layer.
    Effect- Unlimited 2.0- Convolution Filters- Emboss Light med disse indstillinger:
 
9. New Raster Layer.
    Sæt forgrunden ti Gradient.
    Aktiver Brush Tool.
    Find wljsquares14 001.
    Tryk 1 gang med Gradienten mellem de 2 vandrette streger. Se færdige.
    Effect- 3D Effect- InnerBevel med samme indstillinger som i punkt 5.
    Effect- 3D Effect- Drop Shadow med disse indstillinger:
    1 / 1 / 100 / 0 og farven sort.
 
10. Sæt forgrunden til sort.
      Aktiver Brush Tool.
      Find wljsquares15 001.
      Tryk 1 gang ude til højre. Se færdige.
      Effect- Unlimited 2.0- Convolution Filters- Emboss Light med standart indstillinger.
      Merge- Merge All.
 
11. Image- Add Border.
      1 pix med sort.
      15 pix med hvid.
      Select med Magic Wand.
     Flood Fill med Gradienten.
     Effect- Texture Effect- Blinds med samme indstillinger som i punkt 5.
     Selections- Select None.
     1 pix med sort.
 
12. Åben Tube Susan 257.
       Image Mirro.
       Edit- Copy.
       Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
       Sæt den ud til venstre. Se færdige.
       Effect- 3D Effect- Drop Shadow med disse indstillinger:
       5 / 5 / 50 / 5 farven sort.
 
13. Sæt forgrunden til sort.
       Aktiver Tekst Tool.
       Find Avignon str. 20.
       Skriv: I'AM WHAT I'AM. Se færdige.
      Effect- 3D Effect- Drop Shadow med disse indstillinger:
      1 / 1 / 43 / 8,91.
      Merge- Merge All.
 
14. New Raste Layer.
      Aktiver Selections Tool.
      Lav en tynd selection ned i venstre hjørne. Se færdige.
      Flood Fill med Gradienten.
      Samme Blinds og InnerBevel som i punkt 5.
      Selections- Select None.
      Duplikere.
      Flyt den lidt op over den anden. Se færdige.
 
15. Sæt forgrunds farven til sort.
       Aktiver Tekst Tool.
       Find LTZapfino Three str.36.
       Skriv dit navn mellem de 2 linjer.
       Giv samme Drop Shadow som i punkt 13.
       Merge- Merge All.
 
Resize 85%.
 
Gem som JPEG.
 
Thanks To Gerda.
 
Translatet By Bettina D.01.03.2008.

Menu

Copyright©bettina1.dk