Aa Kirke Åkirkeby.

Aa Kirke er Bornholms største kirke og er fra midten af 1100 tallet.
Kirken er usædvanlig da den har tvillingetårn.

Kirken er opkaldt efter de 2 åløb der omkranser den.
Læsåen og Grødby å. Åkirkeby er opkaldt efter kirken.

Menu

Copyright©bettina1.dk